אינטרנט

 

צור ארליך, מבצעי סבתא: על אשת החסד ברכה קאפח. בלי תוספת סוכר, עם זחוק ופלפל.

5 בינואר 2014 >>

 

ח"כ ד"ר עליזה לביא על הרבנית ברכה קאפח ז"ל. 7 בדצמבר 2013 >>

 

לבוש כלה יהודייה מצנעא שבתימן >>

התלבושת הוכנה על ידי הרבנית ברכה קאפח.

 

משנה תורה לרמב"ם, מהדורת הרב קאפח זצ"ל, בהוצאת מכון משה >>

 

 

 

 

ספרות

 

יוסף קאפח, הליכות תימן, חיי היהודים בצנעא ובנותיה, מכון בן צבי ו"קרית ספר", ירושלים תשכ"א

אתנולוגיה על חיי היהודים בתימן. בחלקו האחרון של הספר פרק בשם "קורות מסעי לארץ ישראל"

 

אביבית לוי, הולך תמים, מורשתו, חיו ופועלו של הרב יוסף קאפח, 2003

 

זהר עמר וחננאל סרי (עורכים), ספר זכרון לרב יוסף בן דוד קאפח זצ"ל, לשכת רב הקמפוס של אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, התשס"א

 

חיים קדם, נוהג כצאן יוסף, משנתו החינוכית של הרה"ג יוסף קאפח, מכון משה, קרית אונו 2013

 

עינת קאפח, בית אחד - עולם ומלואו, סרט אודות הרב והרבנית קאפח זצ"ל

 

אסתר קאפח (עורכת), מתימן לישראל, הגות ומחקר, 2011

 

עדי דוד, מעשים של ברכה, מסע של חסד בעקבות הרבנית ברכה קאפח, הוצאת בית המלמדים 2013

ספר קומיקס לגילאי בית הספר היסודי

 

 

 

 

קבצים להורדה

 

פיוט אזהרות  פיוט ובו מניין המצוות על פי הרמב״ם, חובר על ידי הרב יוסף קאפח

 

מניין מצוות עשה על פי הרמב"ם  קובץ עזר לפיוט: מניין מצוות עשה על פי הרמב״ם

 

 

שלושה עשר העיקרים לרמב"ם  פיוט על שלושה עשר העיקרים לרמב״ם, חובר על ידי הרב יוסף קאפח

 

 

פיוט לבר מצוה  פיוט לבר מצוה, חובר על ידי הרב יוסף קאפח

 

 

טכס הענקת תואר ד״ר לשם כבוד  מתוך חוברת טכס הענקת תואר ד"ר לשם כבוד, אוניברסיטת בר אילן, תשנ"ז

 

טכס הענקת פרס הרב מיימון לספרות ומחקרים תורניים  מתוך חוברת טכס הענקת פרס הרב מיימון לספרות ומחקרים תורניים תשנ"ז

 

טכס הענקת פרס ישראל  מתוך חוברת טכס הענקת פרס ישראל תשנ"ט

 

טכס הענקת אות מגן שר העבודה והרווחה  מתוך חוברת טכס הענקת אות מגן שר העבודה והרווחה תשמ"ג

 

 נזר יהדות תימן ופארה  ד"ר צמח קיסר, נזר יהדות תימן ופארה - הרה"ג יוסף קאפח נע"ג, אפיקים תשס"א 2001

 

יוסף ברכה  דעה גלעדי, יוסף ברכה, עולם קטן כ"ב תמוז תש"ע

 

"אשת חיל" ובעלה ה"נודע בשערים"  יפה גולדשטיין, "אשת חיל" ובעלה ה"נודע בשערים" - הרב והרבנית קאפח, באור התורה,

גליון ד קיץ תשד"מ

 

 

שירה  שירה, חוברה ע"י הפרופ' אביבית לוי, נכדה

 

החבית  סיפור, "החבית", חובר ע"י הרב עוז יעקב קאפח, נכד

 

 

מפת הדרך מצנעא לעדן  מפת הדרך מצנעא לעדן

 

מפת הדרך מתימן לארץ ישראל  מפת הדרך מתימן לארץ ישראל